Foto's 2018 en meer

 Foto's 2018

Joure Park Herema State 20 april 2018

 

 

Foto's 2017

Bakhuizen 30 mei 2017

Koorreis naar Goes en Gent  1-3 sept. 2017 

Tentkerkdienst in Echtenerbrug op 10 september 2017 

Foto's 2015

 3e Jubileumconcert Oerdracht Joure  11 april 2015

 

 

Riviercruise Lemster Mannenkoor 27-29 maart 2015

 

Jubileumconcert Lemster Mannenkoor in de Hege Fonnen te Lemmer febr. 2015

 

 Uitreiking 1e, 2e en 3e cd van de cd Op stoom, met enkele foto's van de opname, jan 2015

 

Jubileumconcert Lemster Mannenkoor 50 jaar in Lemmer , jan. 2015

 

Optreden in Gemeentehuis van De Fryske Marren in Joure, januari 2015

 

Foto's 2014

 

Foto's van ons optreden voor de stichting de Zonnebloem in de Hege Fonnen te Lemmer op op 18 januari 2014

 

Foto's van ons optreden met Hylke Speerstra en Marleen van Dijk  in het theater van Sneek op 18 januari 2014

 

Foto's van ons concert in Scheveningen op 26 april 2014 

 

Busreis en sightseeing Scheveningen op 26 april 2014

 

 Foto's van het afsluitingsconcert 2013/2014 in  SintJohannesga op 27 mei 2014

 

Foto's kerstconcert, Makkum, Lemmer en Heerenveen  2014 

 

Foto's van Kerst zingen in Verzorgingshuizen 2014

 Kerstconcert Ger. Kerk Lemmer     dec. 2014

Foto's van de cd opname in het Ir. Wouda gemaal in Lemmer

 

Foto's 2013

  Concert met Hylke Speerstra op 9 februari 2013 in "de Oerdracht" in Joure

 

Op vrijdag 1 maart 2013 heeft het Lemster Mannenkoor een concert gegeven in de R.K. kerk "De Heilige Geest" in Heerenveen, hier zijn de foto's

 

Op Zaterdag 16 maart heeft het Lemster Mannenkoor een concert gegeven in de kathedrale Basiliek Sint Bavo te Haarlem ter gelegenheid van het 115 jarig bestaan van het Gysbert Japicx selskip Haarlim, sjoch de foto's

 

Foto's van het interieur van Katholieke Sint Bavo in Haarlem

 

 Dineren bij van der Valk in Haarlem

 

 Interieur grote Bavo In Haarlem

 

Mini concert in de grote Bavo kerk in Haarlem

 

Mini concertreis Lemster Mannenkoor Naar Haarlem 16 maart 2013 sightseeing

 

Concert Haarlem Nagekomen foto's R.Honkoop

 

 Oranjeconcert 2012 op 28 maart in Lemmer in samenwerking met CMV Crescendo uit

 Lemmer.

 

Op zaterdag 18 mei 2013 om 20.00 uur verzorgden het Lemster Mannenkoor samen met het Christelijk Mannenkoor Scheveningen een 2-KOREN CONCERT

 

Op  28 mei 2013 besloot het Lemster Mannenkoor haar zangseizoen met een slotconcert met samenzang in de Mauritius kerk te IJlst

 

Tentdienst Bantega  23 juni 2013

 

Het Lemster Mannnenkoor heeft een Concert verzorgd op vrijdagavond 27 september 2013,    in kerkgebouw De Paadwizer in BALK

 

Optreden in Burgum met Hylke Speerstra op 19 oktober 2013

 

Op 22 oktober 2013 trad het Lemster Mannenkoor op in Suderigge te Lemmer om te zingen voor serious request

 Kerstconcert Ger. Kerk Lemmer op 17-12-2013

 Delegaties van het Lemster Mannenkoor zingen in Suderigge Lemmer en Vegelin State Joure met kerst 2013

 

 Foto's 2012

 

Op zaterdag 14 januari 2012 Heeft het Lemster Mannenkoor medewerking verleent aan een nieuwjaarsconcert in samenwerking met de Brass Band Noord Society in de vennekerk te Winschoten.

 

Op Zondagmiddag 12 februari 2012 vanaf 15.00 uur werd in het pas geopende Baron Theater in Opende (Grinzer Pein) een concert verzorgd door het Lemster Mannenkoor "De Freonskip hâldt ús fêst" in samenwerking met de bekende Friese schrijver Hylke Speerstra

 

In de week van 6 t/m 11 februari 2012 heeft het Lemster Mannenkoor weer haar jaarlijkse appelactie gehouden. Ook dit jaar weer werden honderden zakken met Elstar appels verkocht aan de bewoners in Zuid West Friesland. Het overgrote deel van de koorleden heeft actief meegeholpen om de appels uit te venten om ze aan de man te brengen.

 

Op zaterdag 10 maart 2012 heeft het Lemster Mannenkoor een concert gegeven in de Grote kerk te Dalfsen

 

Op zaterdagavond 31 maart 2012 werkte het Lemster Mannenkoor mee aan het jubileumconcert t.g.v. het 10-jarig bestaan van het symfonisch harmonie orkest fryslân Harmonie 2002 in de Lawei te drachten

 

Op zaterdag 14 april 2012 werd in de Gertrudiskerk te Workum een concert verzorgd door het Lemster Mannenkoor met de titel "De Freonskip hâldt ús fêst" in samenwerking met de bekende Friese schrijver Hylke Speerstra. Solisten: Marleen van Dijk, Luilf van Dam en Rients Agema.

 

Op zaterdag 28 april 2012 werkte het Lemster Mannenkoor mee aan het traditionele Oranjeconcert in de Gereformeerde kerk te Lemmer Het concert werd georganiseerd door "Brass Band Noord Society" (BBNS) uit Winschoten

 

Op donderdag 14 juni 2012 tussen 15.00 en 16.00 uur heeft het Lemster Mannenkoor een concert geven in het vernieuwde Provinciehuis in Leeuwarden

 

Foto's Roodt-sur-syre in Luxemburg waar het Lemster Mannenkoor heeft meegewerkt aan een kerkdienst op 23 september 2012

 

Optreden in Trier met mannenkoor MGV tijdens de koorreis van het Lemster Mannenkoor op 21, 22 en 23 september 2012

 

Zingen met de buren in Emmeloord 13 oktober 2012

 

foto's 2011

 

Zaterdag 29 januari 2011. Concert Lemster Mannenkoor in de Vennekerk van Winschoten.

 

Optreden Lemster Mannenkoor tijden een zangdienst in de Grote Kerk van Blokzijl op zaterdag 19 februari 2011.

 

Appelactie Lemster Mannenkoor in de week van 14 t/m 19 februari 2011

 

Fries Mannenkoren Festival ter gelegenheid van het 65 jarig bestaan van Con Amore, op zaterdag 12 maart 2011 in de Grote Kerk van Harlingen met medewerking van:Con Amore Harlingen, Ons Genoegen Heeg, Edoza Sneek en het Lemster Mannenkoor Lemmer.

 

Optreden Lemster Mannenkoor op zaterdag 19 maart 2011 in de Grote Kerk van Dalfsen.

 

Concertreis van het Lemster Mannenkoor op zaterdag 2 april 2011naar het Westland. Foto's van een bezoek aan Delft waar een kort concert werd gegeven in de Oude Kerk van Delft.

 

Concertreis van het Lemster Mannenkoor op zaterdag 2 april 2011. Foto's bezoek aan Naaldwijk met een gezamenlijk concert met het Westlands Mannenkoor in de Oude of Pleinkerk van Naaldwijk.

 

Concert van het Lemster Mannenkoor op zaterdag 16 april 2011 in de Grote Martinuskerk van Dokkum.

 

Oranjeconcert met medewerking van het Lemster Mannenkoor en Jannie Brandsma gehouden op 30 april 2011 in de Gerefromeerde Kerk van Lemmer.

 

Op zaterdag 21 mei 2011 werd in de Protestantse Kerk "De Ikker"te Burgum een concert gegeven door het Lemster Mannenkoor.

 

Op dinsdag 31mei 2011 om 20.00 uur werd het repetitieseizoen 2010 / 2011 van het Lemster Mannenkoor afgesloten in de Kruiskerk te Echtenerbrug.

 

Op dinsdag 7 juni 2011 werd door het lemster Mannenkoor een concert gegeven in Zorgcentrum Suderigge te Lemmer.

 

Op zaterdag 10 september 2011 was het Lemster Mannenkoor weer vertegenwoordigd in een stand tijdens nazomeren in Lemmer.

 

Op zondag 11 september 2011 werd door het Lemster Mannenkoor medewerking verleend aan een Tentdienst te Echtenerbrug.

 

Op zaterdag 24 september 2011 gaf het Lemster Mannenkoor een concert in de Sint Willibrorduskerk van Bodegraven.

 

Op zaterdag 24 september 2011 gaf het Lemster Mannenkoor een kort concert in de Sint Janskerk van Gouda.

 

Op 4 oktober 2011 opende Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet het nieuwe bezoekerscentrum van het Ir. Woudagemaal bij Lemmer.

 

Op zaterdag 8 oktober 2011 heeft het Lemster Mannenkoor in het kader van de Fryske Boekemoanne een concert gegeven in de Martinikerk van Bolsward. Naast muziek van het koor werden er voordrachten gegeven door Hylke Speerstra, Freark Smink en Tsjêbbe Hettingga.

 

Op zondag 23 oktober heeft het Lemster Mannenkoor opgetreden in het dorpshuis van Echtenerbrug.

 

Op zondag 30 oktober 2011 verleende het LMK haar medewerking aan de eerste zondagavondzangdienst van het nieuwe winterseizoen in de Oosterkerk te Kollum.

 

Op zaterdag 5 november 2011 gaf het Lemster Mannenkoor een concert in de Protestantse kerk "De Hoeksteen" in Hallum.

 

Op dinsdagavond 13 december 2011 heeft het Lemster Mannenkoor een kerstconcert gehouden in de Gereformeerde kerk in Lemmer.

 

Op zondagavond 11 december 2011 werd de 23e KERST ZING MEE gehouden in Multi Functioneel Centrum/Sporthal "Maggenheim" te Makkum met medewerking van het Lemster Mannenkoor.

 

Op zaterdagavond 17 december heeft het Lemster Mannenkoor een kerstconcert gegeven in de Parochiekerk van Heerenveen

 

Optreden Lemster Mannenkoor in zorgcentrum "Suderigge" op 26 dec. 2011

 

Foto's 2010

 

 Optreden Lemster Mannenkoor op vrijdag 22 januari 2010 in de R.K. Sint Vituskerk te Blauwhûs.

 

Afscheidsconcert van Dr. Jan Cnossen op zondag 14 februari 2010 door het Lemster Mannenkoor in de Sint Jansbasiliek te Laren (Hn)

 

Appelactie 2010 van het Lemster Mannenkoor van 8 tot en met 13 februari.

 

Optreden delegatie Lemster Mannenkoor op vrijdag 5 februari 2010 in verzorgingstehuis Talmahof te Emmloord.

 

Optreden Lemster Mannenkoor tijdens een zangdienst op zaterdag 20 februari 2010 in de Grote Kerk van Blokzijl.

 

Promotieconcert werk stichting Support for Homa Hills in Kenia en de cd "Jou ús in dream" door het Lemster Mannenkoor op zaterdag 6 maart 2010 in de Martinikerk van Franeker.

 

Optreden Lemster Mannenkoor op zaterdag 27 maart 2010 in de RK Sint Mattheüskerk van Joure voor een Benefietconcert ten behoeve van de slachtoffers van de aardbevingsramp in Haïtie.

 

Optreden Lemster Mannenkoor op 18 april 2010 in de Goede Herder Kerk van Borger.

 

Optreden Lemster Mannenkoor op 30 april 2010 tijdens een Oranjeconcert in de Gereformeerde Kerk van Lemmer 

 

Optreden van het Westlands Mannenkoor en het Lemster Mannnenkoor tijdens een uitwisselingsconcert op zaterdag 29 mei 2010 in de Martinikerk van Bolsward.

 

 Op zondag 20 juli 2010 verleende het Lemster Mannenkoor zijn medewerking aan een kerkdienst in de protestantse kerk van Steenwijkerwold.

 

Op dinsdag 22 juni 2010 werd het zangseizoen 2009-2010 van het Lemster Mannenkoor traditioneel afgesloten in de Prot. Martinuskerk van Oosterzee. Aan dit afsluitingsconcert werkten naast het Lemster Mannenkoor mee de zanggroep "Sjongers nocht"uit Bantega

 

Op zondag 5 september heeft het Lemster Mannenkoor zijn medewerking verleend aan een tentdienst te Echtenerbrug.

 

Optreden Lemster Mannenkoor op zaterdag 11 september 2010 in zorgcentrum Talmahiem te Balk.

 

Koorreis Lemster Mannenkoor naar Duitsland 24, 25 en 26 september 2010

De reis

 

Goslar

 

Halberstadt

 

Hengelo

 

Melle

 

Hkk hotel Wernigerode

 

Wernigerode

 

Jubileumconcert door het Lemster Mannenkoor op zaterdag 30 oktober 2010 in de Gereformeerde Kerk van Lemmer voor dirigent Harm van der Meer die dit jaar 35 jaar verbonden is aan het Lemster Mannenkoor.

 

Optreden Lemster Mannenkoor op zaterdag 24 oktober 2010 tijdens een korenavond in de Goede Herderkerk van Grootegast.

 

Lemster Mannenkoor actief op de Kerstmarkt van Lemmer op 10 december 2010.

 

Kerstconcert op zondag 12 december 2010 in de Martinikerk van Sneek, verzorgd door het Fanfare-Orkest Harmonie- Sneek en het Lemster Mannenkoor.

 

Kerstconcert van het Lemster Mannenkoor op 14 december 2010 in de Gereformeerde Kerk van Lemmer

 

Kerstconcert van het Lemster Mannenkoor op 18 december 2010 in de R.K. Sint Nicolaaskerk van Sint Nicolaasga.

 

Afvaardiging van het Lemster Mannenkoor bezoekt Suderigge met kerst 2011

 

 

Foto's 2009

 

Concert in Lindestede te Wolvega op 20 januari 2009 

 

Appelactie Lemster Mannenkoor van 2 t/m 7 februari 2009.

 

Optreden Lemster Mannenkoor tijdens een zangdienst in de Grote Kerk van Blokzijl op zaterdag 28 februari 2009.

 

Benefietconcert waaraan het Lemster Mannenkoor zijn medewerking verleende, gehouden op zaterdag 21 maart 2009 te Emmeloord in de Nieuw Jeruzalemkerk.

 

Repetitieavond in de Gereformeerde Kerk van Lemmer op 24 maart 2009.

 

CD opnamen van het Lemster Mannenkoor op vrijdag 28 en zaterdag 29 maart 2009 in de R.K. Kerk te Sneek.

 

Optreden Lemster Mannenkoor tijdens een Sing In dienst in de Pelikaankerk te Leeuwarden op zondag 5 april 2009.

 

Oranjeconcert van het Lemster Mannenkoor op donderdag 30 april 2009 in de gereformeerde Kerk van Lemmer.

 

Optreden Lemster Mannenkoor op dinsdag 12 mei 2009 in het Parochiehuis te Sint Nocolaasga ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van zorgcentrum Doniahiem.

 

Optreden Lemster Mannenkoor in Oosterzee op dinsdag 16 juni 2009.

 

Optreden Lemster Mannenkoor in tentdienst te Echtenerbrug op zondag 6 september 2009.

 

Optreden Lemster Mannenkoor op zaterdag 12 september 2009 in de Gereformeerde Kerk van Zevenhuizen (Gr.)

 

Optreden Lemster Mannenkoor op dinsdag 15 september 2009 in Zorgcentrum Suderigge te Lemmer.

 

Presentatieconcert nieuwe cd "Jou ús in dream"van het Lemster Mannenkoor gehouden op zaterdag 24 oktober 2009 in de RK. Sint Martinuskerk te Sneek.

 

Optreden Lemster Mannenkoor op zaterdag 7 november 2009 ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van zangvereniging Juliana te Burdaard.

 

Optreden Lemster Mannenkoor op zondag 29 november 2009 in de Oosterkerk van Kollum ter gelegenheid van zondagavondzang.

 

Gelegenheidsconcert van het Lemster Mannenkoor op dinsdag 8 december 2009 in Zorgcentrum Bloemkamp te Bolsward ter gelegenheid van de 100e verjaardag van mw. Zijlstra.

 

Kerstconcert door het Lemster Mannenkoor in de R.K. Sint Mattheuskerk te Joure op zaterdag 12 december 2009 met medewerking van de mezzosopraan Hèlène Vijver.

 

Kerstconcert door het Lemster Mannenkoor in de Gereformeerde Kerk van Lemmer op 15 december 2009 met medewerking van de sopraan Judith Sportel.

 

Optreden gelegenheidskoor van het Lemster Mannenkoor in Zorgcentrum Suderigge te Lemmer op 26 december 2009 (tweede kersdag) om 07.00 uur.

 

 Kerstmarkt Lemmer 2009

 

Kerstmarkt Molkwar 2009

 

Foto's 2008

 

 

 Appelactie Lemster Mannenkoor februari 2008.

 

Concert Brassband Pro Rege uit Heerenveen samen met het Lemster Mannerkoor in de Europalaankerk te Heerenveen op 23 februari 2008.

 

Concert Lemster mannenkoor in de NH Kerk te 's Graveland op 8 maart 2008

 

Concert Lemster Mannenkoor in de Oosterkerk te Kollum op zondag 30 maart 2008.

 

Zangavond voor Christenen voor Israël met medewerking van het Lemster Mannenkoor en Gospelkoor New Creation uit Joure in de Oerdracht te Joure op woensdag 2 april 2008.

 

Gezamenlijk concert van het Lemster Mannenkoor en Brassband de Nije Bazún uit Britsum in de Hege Stins te Stiens op 19 april 2008

 

Tentdienst Pinksterfeest met medewerking van het Lemster Mannenkoor op zaterdag 10 mei 2008 te Wijnjewoude. 900 aanwezigen.

 

Concert Sint Martinuskerk te Neer.

 

De busreis naar Neer

 

Roermond

 

Sint Christoffel kathedraal Roermond.

 

Afscheid van Mannenkoor Maas- en Neergalm.

 

Het hotel in Venlo.

 

De terugreis.

 

Optreden in de Nieuw Jeruzalemkerk te Emmeloord.

 

Afsluiting van de concertreis.

 

Foto's Afsluitingsconcert 2007-2008 van het LMK in de NH kerk van Oosterzee op woensdag 18 juni 2008.

 

 Optreden Lemster Mannnenkoor op zondag 7 september 2008 in een Tentdienst te Echtenerbrug.

 

Optreden Lemster Mannenkoor op zaterdag 6 september 2008 in de Broerekerk te Bolsward ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de Bolswarder Skotsploeg.

 

Optreden Lemster Mannnenkoor op vrijdag 26 september 2008 in de Nederlands Hervormde Kerk van Lemmer. Opening Uitmarkt (Mini Theater)

 

Optreden in de Lawei te Drachten op 7 oktober 2007 in een Benefietconcert. medewerkenden Lemster Mannenkoor, Regenboogkoor en Crescendo Drachten.

 

Vaste muzikale begeleider Lemster Mannenkoor op 27 september 2008 50 jaar organist.

 

Optreden Lemster Mannenkoor op zaterdag 18 oktober 2008 in de St. Odulpuskerk van Bakhuizen

 

Presentatieconcert Kerst/dvd Lemster Mannenkoor op vrijdag 14 november 2008 in de Gereformeerde Kerk van Lemmer.

 

Optreden Lemster Mannenkoor tijdens een "Sing In"in de Hege Stins te Stiens op zondag 2 november 2008.

 

Het Lemster Mannenkoor en het Interkerkelijk Mannenkoor Drachten verlenen in een gezamenlijk optreden hun medewerking aan de 25e "U zij de glorie"kerstzang die gehouden is op zaterdag 13 december 2008 in sporthal "De Wier" te Uteterp.

 

Lemster Mannenkoor werkt mee aan de 20e Kerst Zing In, die gehouden werd op zondag 14 december 2008 in sporthal "Maggenheim" te Makkum.

 

Kerstconcert van het Lemster Mannenkoor gehouden op dinsdag 16 december 2008 in de Gereformeerde Kerk van Lemmer.

 

Kerstconcert Lemster Mannenkoor in de Prot.Kerk te Menaldum op zondag 21 december 2008.

 

Lemster Mannenkoor verleent zijn medewerking aan de kerstviering in het Antoniusziekenhuis te Sneek op 24 december 2008.

 

Gezongen rondgang delegatie Lemster Mannenkoor op 26 december 2008 (tweede kerstdag 's morgens om 07.00 uur) in zorgcentrum Suderigge te Lemmer.

 

Gezongen rondgang delegatie Lemster Mannenkoor op 26 december 2008 (tweede kerstdag 's morgens om 07.00 uur) in zorgcentrum Suderigge te Lemmer.

 

Foto's 2007

 

Appelactie Lemster Mannenkoor januari 2007

 

Concert Lemster Mannenkoor op 19 maart in de Gereformeerde Kerk van Kollum.

 

Medewerking Lemster Mannenkoor aan de afscheidsdienst van Mw. Boomsma in de N.H. Kerk te Willemsoord.

 

Regio Concert in de Gereformeerde Kerk van Lemmer op 28 april 2007. Medewerkende Het Lemster Mannenkoor van Lemmer, Christelijk Mannenkoor Con Amore uit Harlingen en het Interkerkelijk Mannenkoor de Flevosanghers uit Makkum

 

Optreden Lemster Mannenkoor op 19 juni 2007 aan boord van Ms. Heinrich Heine voor Nederlandse emigranten.

 

 Optreden Lemster Mannenkoor op 19 juni 2007 in de N.H. Kerk te Oosterzee ter afsluiting van het concertjaar.

 

Lemster Mannenkoor opent het culturele jaar van de gemeente Lemsterland op 29 september 2007 in de N.H. Kerk te Lemmer

 

Jubileumconcert Brassband Halleluja Menaldum m.m.v.Het Lemster Mannenkoor op 3 november 2007 in de Nederland Hervormde Kerk van Menaldum.

 

Suderigge op 23 oktober 2007 ter gelegenheid van Koenraad Eilers benoeming tot erelid en de verjaardag van de nestor van het Lemster Mannenkoor Johan Grotenhuis

 

Concert De Gearte te Bakhuizen op vrijdag 9 november 2007

 

Afscheidsconcert voor organist Jan van der Veen in de in het kerkgebouw "De Hoeksteen" te Hallum door het Lemster Mannenkoor op zondag 11 november 2007.

 

Kerstconcert in de Gereformeerde Kerk van Nijeveen door de Christelijke Gemengde Zangvereniging "Tot Ons Genoegen " en het Lemster Mannenkoor op vrijdag 7 december 2007.

 

Kerstconcert van het Lemster Mannenkoor in de Gereformeerde Kerk van Lemmer in samenwerking met de Christelijke Muziekvereniging "Crescendo" uit Lemmer op dinsdag 18 december 2007.

 

Kerstconcert van vrijdag 21 december 2007 in de Grote Kerk van Harlingen uitgevoerd door de Stedelijke Muziekvereniging Harlingen en het Lemster Mannenkoor.

 

Gelegenheidsconcert door een delegatie van het Lemster Mannenkoor in Zorgcentrum Suderigge te Lemmer op 2e Kerstmorgen, woensdag 26 december 2007.

 

Concertreis Lemster Mannenkoor naar Mecklenburg Vorpommeren van 21 t/m 23 september 2007.

 

De reis

 

Ludwiglust

 

Parchim

 

Wismar

  

Hotel Sportnitz

 

Foto's 2006

 

Concert van LMK in de grote kerk van Harlingen

 

Kerstconcert in Lemmer 2006

 

Ontvangst publieksprijs in 2006

 

Afsluitingsconcert in Oosterzee juni 2006

 

 Concert Suderigge 16 mei 2006

 

LMK werkt mee aan Friesland vaart 28-6-2006

 

Maas en Neergalm uitwisseling

 

Kerstconcert Martinikerk Sneek 17-12 2006

 

Opening de Hege Fonnen 17-11-2006

 

Foto's 2005

 

Jubileumconcert 40 jaar LMK in de geref. kerk te Lemmer op 29-1-2005

 

40 jarig jubileumfeest concert in de Hege Fonnen op 19 -2-2005

 

Concert LMK in IJlst op 16-4-2005

 

Concert in Oudemirdum op 20-5-2005

 

Concert reis LMK naar Berlijn en Bad Zwischenahn 14t/m16-10 2005

 

Hotel Hoppegarten tijdens de concertreis van het LMK naar Berlijn en Bad Zwischenahn

 

 Koffieconcert LMK in Sint Antonius Ziekenhuis in Sneek 6-11-2005

 

Kerstconcert LMK in de Pelikaankerk in Leeuwarden samen met muziekvereniging Ons genoegen 17-12-2005

 

Foto's 2004

 

 DVD opnamen LMK in Heeg 17 -4- 2004

 

DVD opnamen LMK In IJlst 17-4-2004

 

DVD opname LMK Allingawier 8-5-2004

 

DVD opname LMK  bij de sluis in Lemmer 8-5-2004

 

DVD opname LMK Stavoren 8-5-2004

 

DVD opname LMK bij de Stienen man te Harlingen 15-5-2004

 

DVD opname Hege Beintum 15-5-2004

 

Optreden delegatie LMK in Suderigge te Lemmer 4-6-2004

 

DVD opname LMK  in Hindelopen 5-6-2004

 

 DVD opname LMK  in centrum van Lemmer op een skutsje 4-9-2004

 

 DVD opname LMK  in TWijzel op 4-9-2004

 

Presentatie CD Romte van het LMK 11-11-2004

 

Foto's 2003

 

LMK zingt  voor us Haven in Lemmer 9-5-2003

 

Optreden LMK t.b.v. de Familie Cnossen op 27-9-2003

 

 Optreden LMK in Burgum op 15-11-2003

 

 Het bootreisje van het Lemster Mannenkoor op de friese meren op 1-8-2003

 

Foto's cd opname van cd romte in Bolsward 4-10-2003

 

Concertreis LMK naar Mecklenburg Vorpommern 2-22-10-2001

 

Foto Lemster Mannenkoor in 2001

 

Jubileumconcert Lemster Mannenkoor in 1990

 

Foto's LMK in Vegaseck Duitsland en Bantega in 1989

 

Foto LMK in Sporthal Sint Nic 14-9-1989

 

Historische foto's LMK,  data onbekend