Historie

De oprichting van het Lemster Mannenkoor vond plaats op vrijdag 8 januari 1965 in de consistorie van de Gereformeerde Kerk van Lemmer. Op maandag 11 januari 1965 werden de statuten vastgesteld. Voorzitter werd de heer D. Hooisma en secretaris de heer W. Verhoeff.

 

Het koor startte met ongeveer 25 leden en de heer Hoekstra, hoofdonderwijzer aan de Koningin Wilhelminaschool te Lemmer, werd zijn eerste dirigent. Het bestuur werd samengesteld uit leden van vier protestants-christelijke kerkgenootschappen in Lemmer. De eerste repetities werden gehouden in Us Haven (toen nog aan de Nieuwburen, waar nu het advocatenkantoor van Bruinsma is gevestigd). Later is de repetitieruimte verplaatst naar de Christelijke L.T.S. aan de Riensingel te Lemmer, later bekend als het Zuyderzeecollege en sinds kort Zuyderzee Lyceum, waar het koor nog steeds zijn repetities houdt.

 

Johannes Bangma, buschauffeur – en lid van het Lemster Mannenkoor - had uitstekende contacten met het Urker Mannenkoor Hallelujah en wist de statuten van dat koor door te spelen naar het toenmalige bestuur. Het bestuur heeft hier dankbaar gebruik van gemaakt, onder het motto "geen zaken uitvinden die al uitgevonden zijn". In december 1966 nam Harm van der Meer het dirigeerstokje over van Hoekstra. Van der Meer bleef tot juni 1975.

 

Gedurende de tijd dat van der Meer dirigent was, groeide het koor tot 80 leden. In die periode begon het koor naamsbekendheid te krijgen en werd het veel gevraagd voor optredens. Tevens werden de eerste L.P.'s opgenomen. Na het vertrek van Harm van der Meer hebben een vijftal dirigenten voor het koor gestaan. Het ledenaantal slonk tot een bedenkelijk niveau. De toenmalige voorzitter stond wel eens voor het raam te kijken of er nog koorleden op kwamen dagen, anders zou de repetitie niet door kunnen gaan.

 

In december 1985 wist het bestuur Harm van der Meer weer te strikken als dirigent. Van der Meer wilde wel, echter onder één conditie: het koor moest minimaal 80 leden gaan tellen. Hierop werd een actieve ledenwerfactie op touw gezet en veel ex-koorleden keerden terug, waarschijnlijk door de aantrekkingskracht van Harm van der Meer. Het plan slaagde en sinds die datum stond Harm van der Meer tot januari 2016 voor het Lemster Mannenkoor, dat inmiddels was uitgegroeid tot 125 man. Door gezondheidsproblemen moest Harm helaas in januari 2016 als dirigent terugtreden. Het stokje werd toen doorgegeven aan opvolger Feike van Tuinen die sindsdien het koor dirigeert.