Bestellen

It Heitelân *TIJDELIJK UTVERKOCHT!*

€ 10,00

excl. verzendkosten (€ 3,00 binnen Nederland)

Deze CD bevat de volgende muziekstukken:

 1.   Wâldsang

 2.   It Heitelân

 3.   Simmermoarn

 4.   It lot fan Tea

 5.   Sjong fleurich en fan herte

 6.   Sliep sêft myn berntsje

 7.   Mar o mar

 8.   Memmeleafde

 9.   Wêr sjogg' jo sa'n romte

10.  It âldershûs

11.  Grutte God oan Jo de lof

12.  Maitiid en jonkheid

13.  De Fryske hurdsiler

14.  De terp

15.  De âlde goede tiid

16.  Grouster weagen

17.  See, see do wide see

18.  Frysk folksliet

19.  Oan Jo de lof

Vul hieronder uw gegevens in.

aantal CD's
naam *
adres *
postcode *
plaats *
Land
telefoon
email *
opmerking
bestel nu