Muzikaal begeleider

Dirk Norbruis

Dirk Norbruis werd geboren in St. Annaparochie(1960) als jongste,12 jaar na zijn jongste broer, in een gezin met 4 kinderen.Woont thans met echtgenote Corry in Minnertsga. Hun 5 kinderen zijn inmiddels het huis uit. Alleen naar de jongste telg is het muziekvirus overgewaaid: Speelt als slagwerker bij het Pasveerkorps in Leeuwarden.

 

Dirk groeide op in een gezin waar muziekmaken belangrijk was. Er was thuis een harmonium waar ook hij flink gebruik van maakte. Mede omdat vader Norbruis een gedreven lid was van de plaatselijke muziekvereniging werd in dit korps door Dirk een tweede stap in de muziek gemaakt op de sopraan/alt saxofoon.Ook zijn jongste broer was met het muziekvirus "besmet".

Wekelijks werden in de lagere schoolperiode orgellessen gevolgd; privé en op de muziekschool.

Tijdens de middelbare schoolperiode werden de lessen voortgezet aan de muziekschool in Harlingen waar zijn 12 jaar oudere broer inmiddels les gaf. De lessen werden gegeven op het Hinsz orgel in de Grote Kerk. In die periode werd ook de keus gemaakt om definitief "in de muziek te gaan".

 

Na de middelbare school begon hij met de studie aan, toen nog, de Muziek Pedagogische Academie in Leeuwarden voor het hoofdvak Orgel. Hij kreeg er les van docenten Piet Post en Jos van der Kooy.

Als 2e hoofdvak koos hij voor Koordirectie. Hier kreeg hij les van de docenten Gerrit Hulsink en Jan Veninga. Later volgde hij nog 4 jaar het hoofdvak Lichte muziek op orgel en piano/keyboard.

 

Vanaf 1978 is Dirk werkzaam in het muziek-werkveld in Friesland bij koren, kerken en muziekscholen:

  • Dirigent/pianist bij Gospelkoor Telling Voices Minnertsga (1979-2016)
  • Organist bij Doopsgezinde Gemeente Het Bildt (1974-2014), St.Annaparochie (PKN kerk), Oudemirdum en Minnertsga (2010-heden)
  • Was dirigent van gemengde koren in Hallum, St.Annaparochie, Birdaard,Terschelling,Kollum en Minnertsga, mannenkoor Makkum en tot 2018 bij mannenkoor Pro Rege in Dokkum.

 

Tussendoor nog een uitstapje naar fanfare-orkest en Marching Band.

 

Vanaf augustus 2018 dus weer het begeleiden van koorzang zoals zijn loopbaan destijds ook begon bij het Bildts Mannenkoor.

 

Dirk gaat er van uit dat wij als Lemster Mannenkoor een mooie tijd tegemoet gaan op muzikaal gebied maar ook op het persoonlijke vlak "yn oparbeidzjen mei leden, bestjoer en dirigent".