It Lemster Mannenkoor sjongt thús

€ 5,00

Bestellen

Prijs is excl. verzendkosten (€ 3,00 binnen Nederland)

 

Deze DVD bevat fantastisch beeldmateriaal van Friesland.

Het Lemster Mannenkoor zingt op verschillende Friese locaties.

 

De DVD is ondertiteld in het Fries, Nederlands en Duits.

 

Deze DVD bevat de volgende muziekstukken:

1. Simmermoarn

2. Wer sjogg' jo sa'n romte

3. Wâldsang 

4. De Fryske hurdsiler

5. It Aldershûs

6. It Heitelân

7. Mar o mar

8. Sanctus

9. Skipperssankje

10. It lot fan Tea

11. De Terp

12. Rock-a my Soul

13. Simmer

14. Memmeleafde

15. See, see, do wide see

16. Sjong fleurich en fan herte

Product bestellen

Gerelateerde producten