Afscheid van aantal functionarissen bij het LMK 13-12-2022

Op de laatste repetitie-avond van 2022 op 13 december is afscheid genomen van een aantal functionarissen binnen het Lemster Mannenkoor.

Het betrof de leden van de transportploeg: Jan van der Veen,Jan de Vlas, Sjoerd Thomas, Ap Meijer, jarenlang onder leiding van Klaas van der Sluis en concertmeester Henk van den Berg.

Ook een lid van de clubbladcommissie (mede-oprichter daarvan)  Thijs Fleer en Pim de Pagter als notulist van de bestuurs- en jaarvergaderingen namen afscheid van deze functies.

Al deze mannen hebben zeer vele jaren hun tijd en activiteiten aan het koor ten dienste gesteld.

Voorzitter Frits van der Heide heeft hun daarvoor toegesproken en hun namens het koor uitvoerig bedankt voor de bewezen diensten.

Ze werden allemaal met een mooi boeket en nog een geschenk beloond.

Inmiddels zijn voor al deze personen weer nieuwe plaatsvervangers benoemd en ingewerkt door de oude ploeg zodat het koor ongestoord kan blijven optreden, de koorkrant gevuld met nieuws en alle vergaderingen nauwkeurig worden  genotuleerd..

Op de foto:

Achterste rij vlnr:   Jan van der Veen - Jan de Vlas - Klaas van der Sluis - Thijs Fleer

Voorste rij          :    Sjoerd Thomas - Ap Meijer - Jelle van der Ploeg - Henk van den Berg - Pim de Pagter

 

Meer nieuws