Lemmer 24-1-2015 Feestelijk verjaardagsconcert LMK in Ger. kerk

Zaterdagavond 24 januari 2015  was er een feestelijk verjaardagsconcert in de Ger. kerk van Lemmer.  Het was  het 1e  concert ter gelegenheid van het 50 jarig jubileum van het Lemster Mannenkoor dat werd opgericht op   8 januari 1965. Aan het concert werd meegewerkt door het trompettisten duo  Arjen en Edith Post. Verder nog bijdragen van Erevoorzitter Rintje Kok en de "skroeier"  Hylke Speerstra.  De teksten van hun toespraken  zijn toegevoegd aan het verslag  van dit concert.

Alvorens Rintje begon met zijn toespraak ontving hij nog uit handen van de voorzitter het officiële 3e exemplaar van de nieuwste CD "Op Stoom"  die in december j.l.  verscheen.

Na afloop van het concert bleef het nog geruime tijd gezellig  in de grote zaal.

Downloads

Verslag-Verjaardagscon-cert-50-jaar.pdf
Toespraak-Rintje-Kok-ter-gelegenheid-van-het-50-jarig-bestaan-van-het-Lemster-Mannenkoor.pdf
Lemsterkoor50jier-Taspraak-Hylke-Speerstra.pdf

Meer nieuws