RABO Clubsupport 2021

Ook dit jaar organiseert de RABO bank weer een actie om clubs, verenigingen etc. financieel te ondersteunen middels RABO Clubsupport 2021.

Uw bijdrage wordt gebruikt voor aanschaf en onderhoud van onze Friese kostuums  en aanschaf van nieuwe  bladmuziek. 

 

Tot 25 oktober 2021 kunt u deelnemen aan deze actie. 

Steun ons door via onderstaande link uw stem uit te brengen op het Lemster Mannen Koor.

Al vast bedankt voor uw steun!!!

 

Om door te gaan, klik op onderstaande link:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.rabobank.nl%2Fleden%2Fclubsupport%2Fclub-overzicht%2Fclubdetail%3Fid%3D227545%26fbclid%3DIwAR2NsK-d3l84HBDE_nyZ2UYIGMC3hSfFZCwJ0QC9HKXWLL1G4lVKlckpENo&h=AT1l-j-26rBQFWIAiBOXFMQBq_ypZ916jhx8k8c7YoZ9vKKPqnL1nhNDfzPL6Bl1pdPI_SolHtfu-ShQHvdzK6e_Cl4gihKoPmmJJwdbQOq4q7-uLAiJAXyTZV5nutk2HOVm&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1_A4LSJ4L8uWIMs1FhwEzJzDGR_dwutau4MjVew8Re-LzaxCP75Ft_E0go2rp0FMnBzTAgD4tqabZiHZ7sjQU_G7yc0GYLhKcGu_gBIjBx-p96lJT6QeUX6Qnhzf8qQ4AwmHbU47LtOYG7bg5ytxPxt0YcMF7kGSgHBAc7xnf3zw

Meer nieuws