Radio interview Radio Emmeloord met Lemster Mannenkoor 10 april 2023

 https://youtu.be/Ft3t-C0X3As

Interview van bestuursleden Frits van der Heide en Willem Toering  met Radio Emmeloord 

Klik op de link om het interview (inclusief muziek)    af te spelen..

U hoort de volgende liederen tijdens dit interview:

-  Sjong fleurich en fan herte

-  Groot is Uw trouw o Heer.

-  Whispering Hope (Friese tekst)

-  Slavenkoor uit Nabucco

-  See, see, do wide see

-  Herr Gott Dich loben wir

Meer nieuws